Waar staan wij voor?

Wat is onze missie?

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen die christelijke opvang nodig hebben, ook daadwerkelijk in een christelijke omgeving opgevangen kunnen worden. Gastouderopvang biedt hiervoor in onze visie de beste mogelijkheden.

 

Waar staan wij voor?

Christelijk

Wij geloven dat wij leven in een door zonden gebroken wereld. Daarnaast geloven we dat het noodzakelijk is dat wij in dit leven vergeving van zonden ontvangen uitsluitend door het offer van Jezus Christus. In ons beleid staat het naleven van Christus voorop. Dit is de basis van waaruit wij leven en handelen. Daarbij zijn Zijn bijzondere liefde en zorg voor de kinderen en degenen die hulp nodig hebben een voorbeeld voor de wijze waarop wij willen omgaan met anderen.

Respect voor onszelf blijkt uit het accepteren van onszelf. Deze zelfacceptatie/dit zelfrespect stimuleren we dus ook bij de kinderen. Voortvloeiend uit zelfrespect hechten wij grote waarde aan het accepteren van de (eigenheid van de) ander. Wij proberen zonder vooroordelen ten opzichte van de ander te staan. Ieder mens is immers een unieke schepping van God. Stimuleren van de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, alsook het respect voor de ander speelt in ons handelen een grote rol.

De ontwikkeling die een kind doormaakt is erg belangrijk voor de verdere ontplooiing. Het kind bouwt de eigen emotionele basiszekerheid op voor het latere leven. Ieder kind ontwikkelt zich daarbij op zijn eigen unieke wijze en in zijn eigen tempo. Van essentieel belang hierbij zijn de omgeving en de sfeer waarin het kind zich bevindt. Liefde, veiligheid en stabiliteit zijn hierbij sleutelwoorden.

Transparant

Openheid vinden we belangrijk. Voordat u zich bij ons inschrijft, kunt u zich al uitgebreid informeren via onze website. Alle informatie over gastouderopvang en over Christelijk Gastouderbureau Korelon, vindt u op onze website. Daarnaast hebben we de informatie voor ouders en gastouders ook voor hen op een rijtje gezet. Wilt u weten hoeveel de opvang kost bij ons? Ook dat kan via de website, evenals direct bij ons inschrijven. Ouders en gastouders die al bij ons staan ingeschreven, kunnen direct vanaf de hoofdpagina inloggen op MijnKorelon.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven in uw persoonlijke gegevens of uw kind(eren) opgeven voor opvang. Natuurlijk kunt u ook altijd telefonisch of via de mail contact met ons opnemen. Wilt u liever gebeld worden? Vult u dan het contactformulier in. Om u snel van dienst te kunnen zijn, de kosten laag te houden én het milieu te ontzien, streven we ernaar dat u zoveel mogelijk informatie en documenten digitaal krijgt aangeleverd. Dit is o.a. mogelijk door u zoveel mogelijk informatie te verstrekken via website, mail of via onze eigen klantomgeving MijnKorelon.nl.

Betrouwbaar

Onze levenshouding geeft ons een dubbele verantwoording om goed om te gaan met de belangen van ouders, gastouders en kinderen. We doen er alles aan de christelijke maatstaven in de praktijk te brengen. Dat geldt zowel voor de gastouders in de opvang van de kinderen, als ook voor onze medewerkers in de contacten met de dienstverlening aan ouders en gastouders.