LEEF!

Wat houdt het christelijk ontwikkelingsprogramma LEEF! in?

L even:

E en ontdekkingstocht met God

E en avontuur met elkaar

F ilippenzen 2:5 'Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.'

LEEF! is ontstaan vanuit een samengebundeld verlangen om jonge kinderen in de kinderopvang een christelijk fundament te bieden, in de lijn die ouders wensen voor hun kind(eren).

Met de Bijbel en het christelijk geloof als uitgangspunt, beoogt het programma de totale ontwikkeling van het kind naar ziel, lichaam, verstand en geest. Dat gebeurt in de eerste plaats door opvoeding te benaderen als een proces van voor- en naleven.

Vanuit principes als voorleven, naleven, uitleven, meeleven en beleven, wil LEEF! handvatten bieden aan de gastouders, waarmee zij het leven met God als vanzelf overdragen aan de gastkinderen.

De serie is inmiddels compleet!
LEEF rood: Abraham / David Kerstfeest / Vier vrienden

LEEF geel: Jozef / Daniël / Bartimeüs / Brood en vis

LEEF blauw: Noach / Mozes / Goede vader / Paasfeest

LEEF oranje: Woestijnreis / Nehemia / Kinderzegening / Pinksterfeest

LEEF groen: Ruth / Elia / Zacheüs / Paulus

De boekjes kunt u zelf aanschaffen. Het programma bevat liedjes, kleurplaten, ideeën voor poppenkast, enz. Deze heeft Korelon voor u gekocht. Wilt u dit ontwikkelingsprogramma van LEEF ontvangen? Stuur dan een email naar administratie@korelon.nl. We zullen dan de bestanden per email naar u toesturen door middel van een ZIP-bestand wat u kunt downloaden en openen op uw computer. Hierna heeft u alle bestanden en kunt u van alles gebruik maken.

Meer informatie en een voorbeeld van een deel van een programma vindt u hier.

 

Christelijk Gastouderbureau Korelon maakt op dit moment gebruik van de GROENE serie.